Integritetspolicy

1. Allmän information

Denna integritetspolicy ger dig information om hur vi använder dina personuppgifter.
 

2. Information om registeransvarig och dataskyddsombud

2.1. Internetport, sjotullsgatan 16 82450 Hudiksvall Sverige är "kontrollant" och som sådan ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan nå oss för allmänna frågor antingen per telefon på +46 650402000 eller via e-post på info@internetport.com. Mer information finns på vår hemsida https://internetport.com.

 

3. Aktiviteter, där vi behandlar dina personuppgifter

3.1. Besöker vår hemsida

Om du besöker vår webbplats utan att logga in, registrera dig eller på annat sätt fylla i inmatningsfälten på webbplatsen behandlar vi dina personuppgifter enligt följande:

3.1.1. I syfte att tillhandahålla vår webbplats behandlar vi IP-adress, åtkomsttid, webbläsarinformation, operativsystem, språkinställning, skärmupplösning, sidan eller filen som nås, samt åtkomststatus (lyckad eller felkod) för varje sida översikt över alla webbplatsbesökare.
Behandlingen är tekniskt nödvändig för att möjliggöra användningen av vår webbplats (Art. 6 (1) lit. b GDPR).

Uppgifterna raderas efter slutet av ditt besök på vår webbplats, såvida inte specifika uppgifter behandlas vidare för ett eller flera av de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande.

3.1.2. I syfte att upptäcka och blockera attacker på vår webbplats och den tekniska infrastrukturen (t.ex. hacking, denial of service-attack) behandlar vi personuppgifter inklusive identifieringsdata, anslutningsdata eller lokaliseringsdata (inklusive IP-adresser).
Denna behandling är nödvändig för att fullfölja vårt berättigade intresse att vidta skyddsåtgärder mot attacker (Artikel 6 (1) lit. f GDPR).

Personuppgifterna kommer att behandlas av Cloudflare Inc., 101 Townsend St San Francisco, CA 94107 under ett databehandlingsavtal (Art. 28 GDPR).

3.1.3. Uppgifterna raderas senast två (2) år efter slutet av ditt besök på vår webbplats, om inte ett försök till attack upptäcks. I händelse av ett upptäckt försök till attack från din åtkomstpunkt kommer uppgifterna att behandlas vidare för teknisk och vid behov juridisk behandling.
Besökare på vår webbplats har rätt att invända mot användningen av dessa cookies enligt beskrivningen nedan i avsnittet. 4.2.3.

3.1.4. För att tillhandahålla vår webbplats använder vi molnplattformen Vercel, som tillhandahålls av Vercel Inc., 340 S Lemon Ave #4133 Walnut, CA 91789 under ett databehandlingsavtal (Art. 28 GDPR). Varje besök på vår webbplats kommer att hanteras eller levereras genom Vercel som behandlar information, vilket kan inkludera; IP-adresser, systemkonfigurationsinformation och annan information om trafik till och från vår webbplats, i syfte att driva, underhålla och förbättra tjänsten. Dessa data kan hjälpa till att upptäcka nya hot, identifiera skadliga tredje parter och ge ett mer robust säkerhetsskydd.
Behandlingen av dessa uppgifter är tekniskt nödvändig för att möjliggöra användningen av vår webbplats (Art. 6 (1) lit. b GDPR).

3.1.5. Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler. De tillåter oss att lagra specifik besöksrelaterad information i samband med användningen av vår webbplats. Du kan hitta information om vår cookiepolicy på: https://internetport.com/en/legal/cookie-policy/

3.2. Webbplatsregistrering

a) I syfte att ge dig tillgång till och användning av funktionaliteten på vår webbplats som kräver registrering, såsom användar- och kundportalen eller lämna kommentarer på webbplatsen, behandlar vi IP-adress, förnamn, efternamn, kön, postadress och land, e-postadress, status som privatperson eller företagsrepresentant, och vid företagsregistrering även företagets handelsnamn och skatte-ID-nummer eller liknande företagsidentifikationsinformation.

Denna behandling är nödvändig för att möjliggöra användningen av vissa funktioner på vår webbplats (Art. 6 (1) lit. b GDPR). För individer som inte är part i avtalet, men representerar ett företag, är den rättsliga grunden art. 6 (1) lit. f GDPR.

Vi kommer att behålla uppgifterna tills du ber oss att radera ditt användarkonto. Därefter kommer behandlingen av uppgifterna att begränsas och inte längre användas för identifiering och åtkomst till funktionerna på webbplatsen som kräver registrering.

Individer som företräder en verksamhet har rätt att invända mot databehandling enligt beskrivning nedan i paragraf. 4.2.3.

b) I syfte att verifiera kundens identitet behandlar vi IP-adress, förnamn, efternamn, kön, postadress och land, e-postadress, status som privatperson eller företagsrepresentant, och vid företagsregistrering även handelsnamnet på företags- och skatte-ID-numret eller liknande uppgifter om företagsidentifikation.

Denna behandling är nödvändig för att säkerställa vår kunds identitet och för att möjliggöra användningen av vår webbplats (Art. 6 (1) lit. b GDPR). För individer som inte är part i avtalet, men representerar ett företag, är den rättsliga grunden art. 6 (1) lit. f GDPR.

Vi kommer att behålla uppgifterna tills du ber oss att radera ditt användarkonto. Därefter kommer behandlingen av uppgifterna att begränsas och inte längre användas för identifiering och åtkomst till funktionerna på webbplatsen som kräver registrering.

Individer som företräder en verksamhet har rätt att invända mot databehandling enligt beskrivning nedan i paragraf. 4.2.3.

3.3. Webbplatskommentarfunktion

I syfte att visa användarnamnet tillsammans med en kommentar som lämnas på vår webbplats eller bloggen, samt identifiera författaren till en kommentar vid senare klagomål på innehållet i kommentaren, behandlar vi IP-adressen för den maskin som används för att skicka kommentaren, och om tillgängligt e-postadressen och/eller användarnamnet till författaren till kommentaren.

Registrerade användare kan prenumerera på kommentarsflöden, i vilket fall vi använder e-postadressen för att skicka nya kommentarer och svar via e-post.

Behandlingen är nödvändig för att fullfölja vårt legitima intresse att skydda oss själva och våra användare från olagligt innehåll på vår webbplats och möjliggöra en gemenskapsmiljö genom att visa användarnamnen (Art. 6 (1) lit. f GDPR).

Vi behåller IP-adresserna, e-postadressen och/eller användarnamnet så länge som kommentaren lagras och är synlig på vår hemsida, eller tills den registrerade användaren har avregistrerat sig från kommentarsflödet.
Kommentarsförfattare har rätt att göra invändningar mot databehandling enligt beskrivning nedan i paragraf. 4.2.3. Denna rätt kan också utövas genom att använda den anonyma kommentarsfunktionen.

3.4. E-postannons

I syfte att behandla e-postkommunikation med kunder om branschnyheter och reklam för våra egna produkter och tjänster, såsom information om kampanjer, nya produktlanseringar och nya erbjudanden, behandlar vi våra kunders e-postadresser.

Denna behandling är baserad på kundens samtycke (Art. 6 (1) lit. a GDPR).

Vi behåller e-postadressen tills samtycket dras tillbaka. Behandlingen av e-postadressen för detta ändamål begränsas efter återkallande av samtycke, och e-postadressen raderas om den inte också behandlas för andra ändamål.

Kunden har rätt att återkalla samtycke enligt beskrivning nedan i pkt. 4.2.4. Prenumerant kan också återkalla samtycke genom att avsluta prenumerationen på utskicket genom att använda länken "avsluta prenumeration" som finns i varje annonsutskick.

3.5. E-post nyhetsbrev

I syfte att skicka e-postnyhetsbrev med information om branschnyheter och reklam för våra egna produkter och tjänster, såsom information om kampanjer, nya produktlanseringar och nya erbjudanden, behandlar vi abonnentens e-postadress.

Denna behandling baseras på abonnentens samtycke (Art. 6 (1) lit. a GDPR).

Vi behåller e-postadressen tills samtycket dras tillbaka. Behandlingen av e-postadressen för detta ändamål begränsas efter återkallande av samtycke, och e-postadressen raderas om den inte också behandlas för andra ändamål.

Prenumeranten har rätt att återkalla samtycke enligt beskrivning nedan i pkt. 4.2.4. Prenumeranter kan också återkalla samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbreven genom att använda länken "avsluta prenumeration" som finns i varje nyhetsbrev.

3.6 Ansökan om ledig tjänst

Genom att skicka in en ansökan på vår rekryteringssida eller till oss via e-post förklarar den sökande att han önskar tillträda en anställning hos oss. Vi behandlar och lagrar alla personuppgifter som den sökande lämnar uteslutande i syfte att söka jobb/ansökan.

I synnerhet följande data samlas in: namn (för- och efternamn), e-postadress, telefonnummer, LinkedIn-profil (valfritt), kanal (hur sökanden fick kännedom om oss).

Du har även möjlighet att ladda upp dokument som personligt brev, CV och referenser. Dessa kan innefatta ytterligare personuppgifter såsom födelsedatum, adress etc.

Om den sökande lämnar det behandlar vi även särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel information om handikapp, etniskt ursprung eller biometriska uppgifter (handskriven signatur).

Behandlingen av ovannämnda personuppgifter är nödvändig som en åtgärd före avtal. Vi använder de angivna personuppgifterna för ansökningsprocessen (bedömning och kvalificering för tjänsten). Bearbetningen bygger på art. 6 (1) lit. b, art. 88 GDPR i samband med sekt. 26 BDSG.

Där särskilda kategorier av uppgifter lämnas frivilligt av sökanden, baseras behandlingen på art. 9 (2) lit. en GDPR. Genom att tillhandahålla de särskilda kategorierna av personuppgifter som berörs samtycker sökanden till behandlingen.

Data som överförs som en del av din applikation kommer att överföras med TLS-kryptering och lagras i en databas. Denna databas drivs av Personio GmbH (Rundfunkplatz 4, 80335 München), som erbjuder en mjukvarulösning för mänskliga resurser och sökande (https://www.personio.com/legal-notice/). I detta sammanhang är Personio vår processor enligt artikel 28 i GDPR. I detta fall grundar sig behandlingen på ett avtal för behandling av beställningar mellan oss som personuppgiftsansvarig och Personio.

Uppgifterna i ansökningsbrevet görs tillgängliga för vår HR-avdelning och beslutsfattarna för respektive ledig tjänst.

Personuppgifterna lagras som regel uteslutande i syfte att tillsätta den lediga tjänst som du har sökt.

Vi behåller uppgifterna till sex månader efter att beslut om att tillsätta den lediga tjänsten meddelats den sökande. Efter denna period kommer vi att radera eller anonymisera dina uppgifter. Vid anonymisering kommer uppgifterna endast att vara tillgängliga för oss i form av så kallade metadata, utan någon direkt personlig referens, för statistisk analys (till exempel andel manliga och/eller kvinnliga sökande, antal ansökningar per angiven period tid etc.).

Sökanden har rätt att återkalla samtycke till behandling av frivilligt lämnade särskilda kategorier av uppgifter enligt beskrivningen nedan i pkt. 4.2.4.

Skulle du erbjudas och tacka ja till en tjänst hos oss under ansökningsprocessen kommer vi att lagra de personuppgifter som samlats in som en del av ansökningsprocessen under åtminstone den tid du anställt.

3.7 Talangpool

För eventuell övervägande av framtida lediga tjänster behandlar vi alla personuppgifter som sökande lämnar antingen för en jobbansökan (se ovan avsnitt 3.6) eller som en oönskad ansökan (beträffande de kategorier av uppgifter som beskrivs ovan i avsnitt 3.6) för att besluta om huruvida att överväga en sökande för alla lediga jobb.

Behandlingen baseras på sökandens uttryckliga samtycke (Art. 6 lit. a, Art. 1 lit. a GDPR).
Vi behåller uppgifterna i 6 månader eller tills samtycket dras tillbaka, beroende på vilket som inträffar tidigare. Ansökningsbrevet och de uppgifter som finns däri raderas sedan, returneras till sökanden eller förstörs, såvida inte sökanden har förnyat samtycke (t.ex. på vår begäran) eller uppgifterna behandlas vidare i anställningssyfte.

Sökanden har rätt att återkalla samtycke till behandling enligt beskrivning nedan i pkt. 4.2.4

3.8. Orderbehandling

I syfte att behandla kundorder av våra produkter och tjänster och idrifttagande av produkterna och tjänsterna för leverans, behandlar vi de personuppgifter som lämnats under webbplatsregistreringen (se ovan avsnitt 3.2) och status för kundens betalningar.

Behandlingen är nödvändig för att utföra kontraktet med kunden (Art. 6 (1) lit. b GDPR).

Vi behåller personuppgifterna tills efter uppsägning av alla avtal med kunden. Då är behandlingen för detta ändamål begränsad. Uppgifterna raderas efter att alla obligatoriska lagringsperioder har löpt ut.

3.9. Bedrägeri förhindring

I syfte att skydda mot försök till betalningsbedrägerier eller missbruk av våra produkter och tjänster för olaglig användning (t.ex. spam, värd för olagligt innehåll), behandlar vi de personuppgifter som tillhandahålls under webbplatsregistreringen (se ovan avsnitt 3.2). Vi överför IP-adressen till Maxmind Inc., med säte på 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451 USA i syfte att avgöra om detta är en proxyadress.

Behandlingen är nödvändig för att fullfölja vårt legitima intresse av att förebygga bedrägerier (Art. 6 (1) lit. f GDPR).

Vi kommer att behålla uppgifterna tills du ber oss att radera ditt användarkonto. Därefter kommer behandlingen av uppgifterna att begränsas och används inte längre för att förhindra bedrägerier.

3.10. Betalningshantering

I syfte att behandla betalningar för produkter och tjänster behandlar vi de personuppgifter som lämnats för webbplatsregistrering (se ovan avsnitt 3.2) och de kontouppgifter som kunden lämnat, de produkter och tjänster som beställts och uppkomna belopp. Såvida inte kunden förskottsbetalar ersättningen för hela kontraktets löptid via banköverföring, överförs uppgifterna till respektive leverantör av betalningshantering som valts av kunden, till exempel PayPal (Europe) S.à.rl & Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg och Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irland.

Behandlingen och överföringen är nödvändiga för att utföra kontraktet med kunden (Art. 6 (1) lit. b GDPR).

Vi behåller kontoinformationen under kundkontots livstid + 6 månader. Då begränsas behandlingen för detta ändamål och raderas efter att alla obligatoriska lagringsperioder har löpt ut.

3.11. Kund- och produktsupport

För att behandla alla kund- eller produktsupportförfrågningar som når oss via e-post eller telefon behandlar vi namn, förnamn, e-postadress, telefonnummer och andra personuppgifter som kommuniceras i e-postmeddelandet samt information om innehållet i förfrågan.

Behandlingen är nödvändig för att hantera begäran eller förfrågan (artikel 6 lit b GDPR).

Beroende på innehållet i begäran kommer behandlingen att begränsas till behandling för det specifika syftet med begäran omedelbart efter avslutad behandling av begäran. Uppgifterna raderas efter att alla obligatoriska lagringsperioder har löpt ut.

4. Dina registrerade rättigheter

4.1.Du kan när som helst utöva dina rättigheter som registrerad genom att kontakta oss via post eller e-post till vår adress som nämns i avsnitt 2.2. Tänk på att vi inte besvarar några förfrågningar om personuppgifter per telefon, eftersom identiteten på den som ringer i allmänhet inte kan fastställas med tillräcklig säkerhet.

4.2. Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

4.2.1.Du kan utöva din rätt till åtkomst (Art. 15 GDPR), rätten till rättelse (Art. 16 GDPR), rätten till radering (Art. 17 GDPR) och rätten till begränsning av behandling, dvs. e. blockering för vissa ändamål, (Art. 18 GDPR) när som helst, om respektive lagstadgade förutsättningar är uppfyllda.

4.2.2.Din rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR) föreskriver också att du, om de lagstadgade förutsättningarna är uppfyllda, kan kräva att dina personuppgifter som lagras av oss överförs till dig – eller i den mån det är tekniskt möjligt, till en annan personuppgiftsansvarig utsedd av dig – i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.

4.2.3. Du har rätt att invända mot behandling (Art. 21 GDPR) för vissa bearbetningsändamål, i synnerhet reklamsyften. I den mån vi behandlar dina uppgifter baserat på en intresseavvägning (enligt artikel 6 (1) lit. f GDPR), har du rätt att invända mot denna behandling när som helst baserat på grunder relaterade till din specifika situation. Sådana skäl kan särskilt vara tvingande, om de ger särskild vikt åt dina intressen, som därmed väger tyngre än våra intressen, till exempel om dessa skäl inte är kända för oss och därför inte skulle kunna beaktas vid intresseavvägningen. Du kan invända mot behandlingen genom att skicka oss ett e-postmeddelande till den adress som anges i avsnittet. 2.2, och vi kan ge dig råd om ytterligare sätt att invända mot bearbetning för varje specifik bearbetningsaktivitet i sekt. 3.

4.2.4. Du har rätt att återkalla samtycke som du har gett oss för att behandla dina personuppgifter (Art. 7 (3) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och utan att behöva ange någon anledning, antingen för all behandling eller begränsad till specifik behandling av dina uppgifter som är baserad på ditt samtycke. Återkallande av samtycke kommer att gälla omedelbart och för all framtida behandling. Lagligheten av behandlingen före återkallelse av samtycke förblir opåverkad. Du kan återkalla samtycke genom att skicka oss ett e-postmeddelande till den adress som anges i avsnittet. 2.2, och vi kan ge dig råd om ytterligare sätt att återkalla samtycke för varje specifik bearbetningsaktivitet i sekt. 3.